T. 78 (2024): Số 78 (04/2024)
Số 78 (04/2024)

Khoa học - Công nghệ

THANH VÂN NGUYỄN
07-12
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC BẢN TIN ỨNG DỤNG ĐẶC BIỆT (ASM - APPLICATION SPECIFIC MESSAGE) CỦA HỆ THỐNG NHẬN DẠNG TỰ ĐỘNG (AIS) TRONG CẢNH BÁO NGUY CƠ ĐÂM VA TÀU THUYỀN
PDF
TÙNG LÊ SƠN, MINH PHẠM TRUNG, MINH PHẠM TRUNG, LY NGUYỄN THỊ KHÁNH, THẢO NGUYỄN PHƯƠNG, GIANG ĐẶNG THỊ QUỲNH, TRÀ VŨ THU
13-19
NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ LIDAR HỖ TRỢ VIỆC GIÁM SÁT RỦI RO CỦA QUÁ TRÌNH TÀU CẬP CẦU CẢNG
PDF
KHÁNH ĐOÀN HỮU, VĨNH NGÔ QUANG, SÁNG NGUYỄN VĂN
20-26
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG SỐ TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGUỒN PMS TÀU THỦY
PDF
GIANG HOÀNG HỒNG, THUẦN PHẠM VĂN, LƯỢNG TRẦN VĂN
27-30
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NGUY CƠ ĐÂM VA GIỮA CÁC TÀU THUYỀN KHU VỰC LUỒNG SÀI GÒN - VŨNG TÀU
PDF
TÂM LÊ VĂN, TIỆP LÊ KHẮC, PHÚC ĐẶNG ĐÌNH
31-35
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN NHẰM THAY THẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN CC2000 CỦA HÃNG MACGREGOR
PDF
ANH HOÀNG CÔNG, THỊNH BÙI GIA, HỒNG NGUYỄN THỊ THU, TUẤN TÔ QUỐC, HẢI ĐẶNG HỒNG
36-41
NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN LỰC CĂNG CHO HỆ THỐNG RÚT SỢI THÉP
PDF
CƯỜNG HOÀNG MẠNH, VIỆT NGUYỄN HOÀNG
42-45
NGHIÊN CỨU RẼ NHÁNH CỦA DAO ĐỘNG TUẦN HOÀN ĐỐI VỚI BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG NGHIÊNG
PDF
ĐỨC LÊ ANH, LINH NGUYỄN THỊ VIỆT, KHUÊ VŨ HUY
46-50
HIỆU CHỈNH PHÉP ĐO HỆ SỐ DẪN NHIỆT THEO PHƯƠNG PHÁP NGUỒN NHIỆT ĐƯỜNG BẰNG MÔ PHỎNG SỐ
PDF
VÂN TRẦN THỊ THANH
51-55
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO TẤM BẢO VỆ NHIỆT DÙNG TRONG CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU ĐƯỢC LÀM TỪ VẬT LIỆU COMPSITE CỐT VẢI CACBON/NỀN PHENOLIC
PDF
QUỐC NGÔ VƯƠNG, QUỲNH PHẠM VĂN, ANH NGUYỄN THỊ MINH, TÙNG ĐÀM VĂN, TRIỆU PHẠM VĂN
56-61
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO TRẠM LẮP RÁP THỦ CÔNG CÓ THỂ TÙY BIẾN THEO NHÂN TRẮC HỌC
PDF
THẮNG SÁI MẠNH, XUÂN NGUYỄN ANH, KHÁNH PHẠM MAI
62-67
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ HÓA GIÀ ĐẾN TỔ CHỨC TẾ VI VÀ CƠ TÍNH MỐI HÀN Ti6Al4V VỚI Ti-CP
PDF
TOÀN PHẠM VĂN, ANH NGUYỄN PHAN, NGÀ PHẠM THỊ
68-73
ẢNH HƯỞNG CỐT LIỆU CERAMIC ĐỐI VỚI CƯỜNG ĐỘ VÀ MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CỦA BÊ TÔNG THƯỜNG VÀ BÊ TÔNG SỬ DỤNG TRO BAY
PDF
TUÂN NGUYỄN HỮU, GIANG NGUYỄN DUY TRƯỜNG
74-78
ỨNG DỤNG MẠNG YOLOV8 TRONG PHÁT HIỆN HƯ HỎNG TRÊN MẶT ĐƯỜNG BỘ
PDF
HOÀN PHẠM QUỐC, SỸ PHẠM VĂN
86-91
TÍNH TOÁN TỐI ƯU HÓA TƯỜNG CHẮN ĐẤT DẠNG CỨNG BẰNG THUẬT TOÁN TỐI ƯU HÓA BẦY ĐÀN
PDF
THƠM HỒ THỊ HƯƠNG
79-85
ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CÁCH AN TOÀN GIỮA CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐANG DI CHUYỂN
PDF