NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO TRẠM LẮP RÁP THỦ CÔNG CÓ THỂ TÙY BIẾN THEO NHÂN TRẮC HỌC
PDF

Từ khóa

Manual assembly station, anthropometric, design, simulation, experimentation. Trạm lắp ráp thủ công, nhân trắc học, thiết kế, mô phỏng, thực nghiệm.

Cách trích dẫn

NGÔ VƯƠNG, Q., PHẠM VĂN, Q., NGUYỄN THỊ MINH, A., ĐÀM VĂN, T., & PHẠM VĂN, T. (2024). NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO TRẠM LẮP RÁP THỦ CÔNG CÓ THỂ TÙY BIẾN THEO NHÂN TRẮC HỌC. Tạp Chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, 78(78), 56–61. Truy vấn từ http://jmst.vimaru.edu.vn/index.php/tckhcnhh/article/view/443

Tóm tắt

Duy trì và nâng cao hiệu suất làm việc của công nhân tại các khu vực lắp ráp trong các dây chuyền sản xuất là một trong những vấn đề quan trọng trong việc gia tăng tính hiệu quả trong sản xuất công nghiệp hiện nay. Do đó, việc giảm tải các thao tác trong quá trình làm việc, xây dựng một không gian phù hợp với vóc dáng và tư thế của từng công nhân là nhu cầu cần thiết đối với các doanh nghiệp sản xuất hiện nay. Từ những vấn đề còn tồn tại và các nhu cầu về tính hiệu quả trong công việc, bài báo tập trung vào việc nghiên cứu thiết kế và kiểm tra độ bền trạm lắp ráp thủ công dành cho công nhân.

PDF