TÁCH CHIẾT POLYPHENOL LÀM PHỤ GIA NHIÊN LIỆU DIESEL SINH HỌC
PDF

Từ khóa

Biodiesel, polyphenol, fuel additives. Diesel sinh học, polyphenol, phụ gia nhiên liệu.

Cách trích dẫn

TRẦN THẾ, N. (2024). TÁCH CHIẾT POLYPHENOL LÀM PHỤ GIA NHIÊN LIỆU DIESEL SINH HỌC. Tạp Chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, 77(77), 33–37. Truy vấn từ http://jmst.vimaru.edu.vn/index.php/tckhcnhh/article/view/422

Tóm tắt

Polyphenol là các hợp chất có khả năng chống oxy hóa hiệu quả và được sử dụng như phụ gia nhiên liệu, đặc biệt đối với diesel sinh học sử dụng cho các động cơ diesel. Hợp chất này đã được chiết tách thành công từ lá trà xanh ở Việt Nam bằng dung môi ethanol đáp ứng quy trình hóa học xanh. Sản phẩm được phân tích thành phần hóa học thông qua phương pháp đo trắc quang UV-Vis và hồng ngoại FTIR. Thử nghiệm làm phụ gia nhiên liệu diesel sinh học cho thấy polyphenol không chỉ cải thiện được độ bền oxy hóa, hạ được nhiệt độ đông đặc cho nhiên liệu mà còn tăng hiệu quả chống ăn mòn cho động cơ. Nghiên cứu cũng là tiền đề để thiết lập quy trình và sản phẩm xanh, thân thiện môi trường cho các dạng nhiên liệu ngành vận tải.

PDF