Quay trở lại Chi tiết Bài báo XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG GỐI ĐỠ HỆ TRỤC CHÂN VỊT TÀU THUỶ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG KÍCH NÂNG
Tải xuống